XE ĐẠP TRỢ LỰC ĐIỆN ĐẦU TIÊN SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM XUẤT HIỆN TẠI TOÀ NHÀ CHÍNH PHỦ REICHSTAG, ĐỨC

Xe đạp trợ lực điện phiên bản Asean mới nhất 2020 của Haybike đã có mặt tại đây, một trong những địa điểm mang tính lịch sử quan trọng nhất tại Berlin, tòa nhà Chính phủ Reichstag.
Từ khi được xây dựng, tòa nhà chưa được coi là một biểu tượng của người Đức cho đến năm 1916, dòng chữ “Dem Deutschen Volke” (nghĩa là: Những người Đức) được khắc vào mặt trước của tòa nhà.
#Haybike #TreviBike #Xeđạptrợđiện #Xeđạp