Dịch Vụ Bảo Dưỡng

Haybike có thể cung cấp gói dịch vụ bảo dưỡng định kì cho khách hàng. Khách hàng sẽ được hỗ trợ kiểm tra lại tổng thể tình trạng xe và sửa chữa khi cần. Ngoài ra, chúng tôi có thể hỗ trợ nâng cấp phụ tùng mới và làm mới phụ tùng cho khách hàng. Với chúng tôi, việc đảm bảo sản phẩm sử dụng trong tình trạng tốt nhất cho khách hàng luôn được coi trọng và chú ý tới.

Các gói bảo dưỡng bao gồm:

-Gói bảo dưỡng định kì: theo tháng, quý, nửa năm, 1 năm

+Bảo dưỡng theo tháng: 2 lần/tháng, trị giá 249,000 đồng

+Bảo dưỡng theo quý: 6 lần/quý, trị giá 499,000 đồng

+Bảo dưỡng theo năm: 12 lần/năm, trị giá 899,000 đồng

-Gói bảo dưỡng theo từng lần: trị giá 150,000 đồng/lần

Các gói bảo dưỡng bao gồm kiểm tra tổng thể tình trạng xe, rửa xe, lau khô, tra dầu. Các chi phí sửa chữa, nâng cấp sẽ được tính theo chi phí riêng.