CÔNG TY CỔ PHẦN HAYBIKE

Showroom tại Đức

Đại lý Thanh Hoá

Đại lý Hà Nội

Chi nhánh tại Long Biên

Điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm: Việt Nhật Club

Chi nhánh tại Tây Ban Nha

Chi nhánh tại Canada