Phụ Kiện

Túi da treo khung

1.200.000 đ 1.800.000 đ

Túi da cao cấp treo khung

1.200.000 đ 1.800.000 đ

Túi cói treo xe đạp

3.800.000 đ 3.800.000 đ

Chuông cơ vàng

125.000 đ 125.000 đ

Đệm yên xẻ rãnh

150.000 đ 150.000 đ

Giá treo xe

180.000 đ 180.000 đ

Ghế đèo trẻ em

499.000 đ 499.000 đ

Yên xe da bò

450.000 đ 450.000 đ

Bơm mini xe đạp

75.000 đ 75.000 đ

Dầu tra xích

46.000 đ 46.000 đ

Pin lithium ion Haybike

3.500.000 đ 3.500.000 đ

Đèn phản quang

30.000 đ 30.000 đ